Hva er orientering?

Orientering er å finne fram i skogen ved hjelp av kart og kompass. Aktiviteten er både fysisk og mental og den passer like godt for jenter som for gutter. Orientering setter ikke særlige krav til utstyr. Det viktigste er at du har et par gode sko å løpe med, som tåler å bli bløte! Et kompass er også vanlig å ha dersom du finner ut at du vil være med mer på orientering. Hvis du etterhvert har lyst til å begynne å løpe orienteringsløp for Raumar orientering, kan du kjøpe eget Raumar løpstøy.

Orientering er, i tillegg til å være en konkurranseidrett, også en livreddende ferdighet på linje med f.eks. svømming. Vi har som mål å lage et tilbud, som gjør at hele familien har mulighet til å lære seg den livreddende ferdigheten sammen og samtidig ha det gøy!

Hva vil vi?

Vi vil at barna skal lære seg å bli fortrolige med skogen og lære seg å bruke kart ogkompass. Det er stor forskjell på barns modenhet i denne alderen og det er viktig at barna får utvikle seg i eget tempo. Noen barn vil være fornøyd med å lære kart og kompass og å delta bare på treninger, mens andre skal få muligheten til å utvikle seg til å bli o-løpere som klarer krevende konkurranseløyper når de er 12 år. I tillegg vil vi at barnas foreldre skal lære seg å orientere! Foreldrene er en viktig støttespiller i oppfølging av barna og det er fint å kunne samtale med barna om kartet og kompass.

Hvordan legger vi det opp?

Trening for barn mellom 8 og 12 år skjer i lokalklubben din, men vi samarbeider i «paraplyorganisasjonen» Raumar orientering. I løpet av sesongen vil du treffe andre barn, som kommer fra andre steder på Romerike.

Nybegynnerkurs arrangeres i ditt lokalmiljø. Rekrutt treninger (for de litt øvede)starter i lokalmiljøet, men i løpet av sesongen vil vi flytte oss litt rundt på Romerike.Vi organiserer felles kjøring til treninger som er litt lengre unna. På treningene har vi behov for noen voksne til å følge små grupper av barn i skogen, spesielt i de yngre gruppene.

Treningstider for din lokalklubb er på mandager klokka 18:00. Se aktivitetsplanen 

Hver trening blir lagt opp med to elementer, ett som gjør at barna blir vant til å ferdes/løpe i skogen og som har høy intensitet (løpestafetter, myrfotball etc) og ett element for å lære orientering

Det blir mye stafetter, stor fart og mye moro. Det er enforutsetning at barna liker å være ute og i aktivitet!

Hva sier barna?

Mange av barna som var med i fjor er blitt veldig flinke. Da vi spurte hva de syntes var moro på orienterings-treninga svarte de:

  • å finne postene
  • å sikte gjennom skogen (kompasskurs)
  • å løpe fort utenfor stiene
  • stafetter
  • myrfotball
  • pluss mye annet