Raumarkarusell nr. 17. Lavterskel treningsløp


Tid


Gjerdrum OL inventerer til trenings karusell nr. 17 som lavterskel treningsløp.

Mer info. Eventor - Arrangementsinformasjon: Raumarkarusell nr. 17 (orientering.no) .

Sted/arena: Busterudvegen, merket fra kryss til Gjerdrum almenning, vest for Ask - bomvei

Parkering ved samlingsplass.

Start: Fri start mellom kl. 18:00 og 19:00.

Løyper Klasser Nivå Lengde

1. Lang D/H lang A  ca 4,5 km

2. Mellom D/H mellom B 3,1 km

3. Kort D/H kort C 1,8 km

4. Nybegynner D/H N 1,3 km


Kontingent: Medlemmer av Raumar orientering: Gratis

Andre (kontant) : kr 50,-

Påmelding: Påmelding på arena.

Tidtaking: EKT-løperbrikke.

Arrangør har et begrenset antall brikker til utlån.

Kart: Dunderrabben, målestokk 1:7.500, ekvidistanse 5 meter, synfart 2021.

Terrengbeskrivelse: Middels kupert terreng med delvis god løpbarhet. Enkelte eldre hogstflater.


Kommentarer

Du må logge inn for å poste i veggen.